Đang xem Tết của đứa con nào cũng là có tiền mang về cho mẹ!

Tết của đứa con nào cũng là có tiền mang về cho mẹ!

"Mang tiền về cho mẹ" đánh dấu một sự trưởng thành, của đứa con bây giờ đã có thể tự lo được cho mình, và bắt đầu nghĩ đến việc san sẻ những gánh nặng của gia đình với mẹ.
Có thể bạn quan tâm