Đang xem Tết trong mắt người trẻ: có phải tết đã nhạt dần theo thời gian hay chỉ vì bạn đã khác xưa?

Tết trong mắt người trẻ: có phải tết đã nhạt dần theo thời gian hay chỉ vì bạn đã khác xưa?

Video News
Tiến Đạt Hoàng / Nhịp sống Việt
Người trẻ kết nối với bạn bè nhiều hơn trên mạng xã hội thì cũng mất kết nối với họ hàng, người thân trong cuộc sống thật. Chúng ta kết nối bản thân nhiều hơn thì cũng là lúc mất kết nối với gia đình. Người trẻ nói rằng Tết tẻ nhạt và cô đơn, đó là lựa chọn của họ khi để những kết nối truyền thống đứt gãy.
Có thể bạn quan tâm