Thái Lan chính thức cấm 3 loại nhựa vào cuối năm 2019

Bạn nghĩ sao nếu Việt Nam cũng cấm nhựa?
Có thể bạn quan tâm