Thai-League không giới hạn cầu thủ Đông Nam Á

Thai-League 2020 cho phép 7 suất ngoại binh ra sân cùng lúc nhằm tăng giá trị thương mại, bán bản quyền truyền hình và kéo thêm nhà tài trợ.
Có thể bạn quan tâm