Đang xem Thám tử lừng danh Conan - Tập 58: Những cái chết hàng loạt của một gia đình danh giá (Phần cuối)

Thám tử lừng danh Conan - Tập 58: Những cái chết hàng loạt của một gia đình danh giá (Phần cuối)

Bức di thư có những điểm lạ lùng. Đây có thể là căn cứ cho Conan tìm ra được chan tướng sự việc.
Có thể bạn quan tâm