Đang xem Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Hồng Đăng phản ứng thế nào khi nằm trong danh sách được trợ cấp 3,7 triệu tiền Covid-19?

Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Hồng Đăng phản ứng thế nào khi nằm trong danh sách được trợ cấp 3,7 triệu tiền Covid-19?

Thanh Hương và Ngọc Quỳnh đều rất bất ngờ khi được nhận tiền trợ cấp trong mùa dịch. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đồng lòng muốn trao lại cho các nghệ sĩ khó khăn hơn.