Đang xem Thành viên tổ kiểm soát biên giới theo dõi bộ đội biên phòng để tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép, 91 vụ trót lọt

Thành viên tổ kiểm soát biên giới theo dõi bộ đội biên phòng để tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép, 91 vụ trót lọt

Mỗi lần đưa người trót lọt, Giàng Mỉ trả cho Chừ từ 600.000 đến 1 triệu đồng tiền công/trường hợp.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm