Đang xem Thành viên trong group antifan bà Phương Hằng gửi mail đòi tẩy chay VTV nếu không xin lỗi nghệ sĩ

Thành viên trong group antifan bà Phương Hằng gửi mail đòi tẩy chay VTV nếu không xin lỗi nghệ sĩ

Nhiều người đã bày tỏ quan điểm trước hành động của nhóm anti CEO Đại Nam.
Có thể bạn quan tâm