Đang xem Thật cáu khi đã chân ngắn rồi lại còn phải với lên cao như một chú chuột hamster béo lùn

Thật cáu khi đã chân ngắn rồi lại còn phải với lên cao như một chú chuột hamster béo lùn

Trời đã sinh ra lọ thủy tinh miệng cao, cớ sao lại còn sinh ra chuột hamster chân ngắn làm gì để giờ đây phải cố gắng lắm, nó mới chạm được vào giấc mơ hạt hướng dương?
Có thể bạn quan tâm