Đang xem Thất thế trước Johnny Depp, hơn 2 triệu người kiến nghị đuổi Amber Heard khỏi Aquaman 2

Thất thế trước Johnny Depp, hơn 2 triệu người kiến nghị đuổi Amber Heard khỏi Aquaman 2

Bản kiến nghị đuổi Amber Heard khỏi dự án phim Aquaman 2 đã có hơn 2 triệu chữ ký trong bối cảnh Johnny Depp đang chiếm được ưu thế trong vụ kiện phỉ báng.
Có thể bạn quan tâm