Đang xem The Shoe That Grows: Xăng đan thần kỳ "lớn" theo thời gian dành cho trẻ em nghèo

The Shoe That Grows: Xăng đan thần kỳ "lớn" theo thời gian dành cho trẻ em nghèo

Loại dép xăng đan này có thể thay đổi 5 kích thước khác nhau, và dùng được trong 5 năm, qua đó rất phù hợp cho trẻ nhỏ ở các nước kém phát triển.
Có thể bạn quan tâm