Đang xem The Voice US: "Proud Mary" - Billy Gilman, Ali Caldwell, Christian Cuevas, Courtney Harrell & Sa'Rayah

The Voice US: "Proud Mary" - Billy Gilman, Ali Caldwell, Christian Cuevas, Courtney Harrell & Sa'Rayah

Chung kết "The Voice US" mùa 11.
Có thể bạn quan tâm