Đang xem Thí nghiệm vui nhốt “cân đẩu vân” trong chai nước

Thí nghiệm vui nhốt “cân đẩu vân” trong chai nước

Chỉ cần dùng tới bơm xe đạp, bạn đã có thể làm chủ “cân đẩu vân” năm nào của Tôn Ngộ Không trong vài phút.
Có thể bạn quan tâm