Thiết bị giúp Facebook "đọc" được não người dùng.

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri Thức Trẻ
Đây chỉ là một trong những nỗ lực của Facebook để giải mã cách bộ não người hoạt động.
Có thể bạn quan tâm