Đang xem Thợ săn dùng... chân để nhử trăn khổng lồ

Thợ săn dùng... chân để nhử trăn khổng lồ

Khi nhóm thợ săn phát hiện hang của trăn khổng lồ, một người buộc giẻ rồi bôi chất lỏng lên chân để thu hút sự chú ý của con vật. Sau đó người này đút chân vào hang.
Có thể bạn quan tâm