Đang xem "Thư Sinh Bóng Đêm": Cuộc chiến không có hồi kết giữa loài ngoài và ma cà rồng

"Thư Sinh Bóng Đêm": Cuộc chiến không có hồi kết giữa loài ngoài và ma cà rồng

"Ma cà rồng" Lee Soo Hyuk và Lee Jun Ki không ngừng mâu thuẫn kéo dài. Vì vậy rating của hai tập 15 và 16 của “Thư Sinh Bóng Đêm” giảm mạnh.
Có thể bạn quan tâm