Đang xem Thu Trang: Tôi chấp nhận anh Luật "ăn bánh trả tiền" nhưng đừng dính đến người trong nghề!

Thu Trang: Tôi chấp nhận anh Luật "ăn bánh trả tiền" nhưng đừng dính đến người trong nghề!

Bạn thấy sao về quan niệm "ăn bánh trả tiền" của Thu Trang và Tiến Luận?
Có thể bạn quan tâm