Đang xem Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An qua đời vì ngã từ tầng cao

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An qua đời vì ngã từ tầng cao

Ngày 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Lê Hải An bị tai nạn ngã từ trên cao xuống tại tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - đào tạo ở Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm