Đang xem Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể phải từ chức sớm dù mới nhậm chức chưa lâu

Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể phải từ chức sớm dù mới nhậm chức chưa lâu

Lãnh đạo Công đảng đối lập chính ở Anh đã kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson từ chức và kêu gọi bầu cử sớm.
Có thể bạn quan tâm