Đang xem Thực trạng văn hóa ứng xử của người Việt khi có tín hiệu xe ưu tiên

Thực trạng văn hóa ứng xử của người Việt khi có tín hiệu xe ưu tiên

Chính phủ quy định cụ thể khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Tuy nhiên thực tế, không phải ai cũng như vậy.
Có thể bạn quan tâm