Đang xem Thuỳ Tiên lên tiếng sau cú té sõng soài trên sàn catwalk, thần thái sau sự cố gây chú ý!

Thuỳ Tiên lên tiếng sau cú té sõng soài trên sàn catwalk, thần thái sau sự cố gây chú ý!

Xuất hiện với vai trò đặc biệt trong sự kiện thời gian, Thuỳ Tiên gặp sự cố khi đang trình diễn.
Có thể bạn quan tâm