Đang xem TikTok đang "câu" nhân viên từ Facebook, tham vọng lật đổ mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

TikTok đang "câu" nhân viên từ Facebook, tham vọng lật đổ mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
CEO Facebook Mark Zuckerberg thừa nhận rằng: "TikTok đang làm rất tốt".
Có thể bạn quan tâm