Đang xem TikToker bóc phốt tiệm bánh của Việt Hương đã thẳng tay xoá hết bình luận khen quán, chỉ chừa lại ý kiến chê bai?

TikToker bóc phốt tiệm bánh của Việt Hương đã thẳng tay xoá hết bình luận khen quán, chỉ chừa lại ý kiến chê bai?

Nước đi này đúng là không ngờ tới được!
Có thể bạn quan tâm