Đang xem Tin lời thầy bói mà đem cho con 24 năm trước, mẹ bất lực tìm giọt máu phương xa

Tin lời thầy bói mà đem cho con 24 năm trước, mẹ bất lực tìm giọt máu phương xa

Thầy tử vi phán, đứa trẻ này khắc cha, hoặc chỉ ở lại dương gian đến năm 12 tuổi, hoặc đến năm ấy cha nó sẽ mất. Nghe vậy, bà Lan nung nấu ý định đem cho con làm con nuôi…
Có thể bạn quan tâm