Đang xem Tình bạn bất diệt của Conan và Haibara: Khi xa cách vừa đủ giúp cả hai xem nhau là tất cả

Tình bạn bất diệt của Conan và Haibara: Khi xa cách vừa đủ giúp cả hai xem nhau là tất cả

Trong lòng Haibara, Conan đã trở thành người quan trọng hơn một "đối tượng thí nghiệm".
Có thể bạn quan tâm