Đang xem Tình huống trọng tài kiểm tra video, không cho Việt Nam hưởng penalty đầy tranh cãi

Tình huống trọng tài kiểm tra video, không cho Việt Nam hưởng penalty đầy tranh cãi

Sau khi kiểm tra hình ảnh, trọng tài quyết định không cho Việt Nam hưởng phạt đền.
Có thể bạn quan tâm