Đang xem Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam: Câu hỏi đơn giản nhưng chỉ người thành thạo Địa lý mới trả lời được!

Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam: Câu hỏi đơn giản nhưng chỉ người thành thạo Địa lý mới trả lời được!

Với diện tích lên đến 16.493,7 km vuông, đây chính là tỉnh lớn nhất nước ta hiện nay.
Có thể bạn quan tâm