Đang xem Tình yêu vợ chồng "Doctor Strange": 17 năm làm bạn mới nhận ra chúng ta thuộc về nhau!

Tình yêu vợ chồng "Doctor Strange": 17 năm làm bạn mới nhận ra chúng ta thuộc về nhau!

"Doctor Strange" Benedict Cumberbatch và vợ trải qua 17 năm chỉ làm bạn, đồng thời yêu những người khác, nhưng cuối cùng lại nhận ra họ mới là chân ái của nhau.
Có thể bạn quan tâm