Đang xem "Tôi đã muốn giết sạch mọi ả đàn bà trông có vẻ hạnh phúc": Điều gì đã làm nên những xu hướng đáng sợ như vậy?

"Tôi đã muốn giết sạch mọi ả đàn bà trông có vẻ hạnh phúc": Điều gì đã làm nên những xu hướng đáng sợ như vậy?

Những thay đổi trong kỳ vọng xã hội vào vai trò của đàn ông và phụ nữ hiện nay tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã góp phần tạo ra những thảm kịch này.
Có thể bạn quan tâm