Đang xem Tội phạm điếc đầu tiên của Trung Quốc: Một đêm giết 108 người, đến bố mẹ mình cũng không tha

Tội phạm điếc đầu tiên của Trung Quốc: Một đêm giết 108 người, đến bố mẹ mình cũng không tha

Từ cô đơn đến lo sợ, từ thù hận đến báo thù, từ tàn nhẫn đến cáo già-vòng tròn tâm lí của Cận Như Siêu khiến chúng ta ám ảnh.
Có thể bạn quan tâm