Đang xem TP Hà Nội làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ của Nhật Bản

TP Hà Nội làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ của Nhật Bản

Hy vọng hệ thống này sẽ góp phần cứu sống sông Tô Lịch
Có thể bạn quan tâm