Đang xem TP.HCM: Shipper được phép hoạt động liên quận huyện từ ngày 16/9

TP.HCM: Shipper được phép hoạt động liên quận huyện từ ngày 16/9

TP.HCM sẽ cho phép shipper hoạt động liên quận huyện từ ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Có thể bạn quan tâm