Đang xem Trải nghiệm ứng dụng tìm kiếm và thanh toán iParking - Bãi đỗ xe thông minh

Trải nghiệm ứng dụng tìm kiếm và thanh toán iParking - Bãi đỗ xe thông minh

iParking cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm đỗ, vị trí đỗ xe còn trống trong khu vực và nhiều tính năng tiện ích khác... Tuy nhiên, trong thời gian thử nghiệm, phần mềm tìm kiếm bãi đỗ xe thông minh vẫn còn tồn tại nhiều điểm hạn chế.
Có thể bạn quan tâm