Đang xem Trần Đức Bo bức xúc vì gia đình bất ngờ bị tấn công, lý do "không biết dạy con, để con đi làm Tuesday"

Trần Đức Bo bức xúc vì gia đình bất ngờ bị tấn công, lý do "không biết dạy con, để con đi làm Tuesday"

Việc đang yên đang lành không chỉ bản thân mà cả gia đình bị lôi ra bàn tán khiến Trần Đức Bo không giấu nổi sự bức xúc.
Có thể bạn quan tâm