Đang xem Trang Trần: “Chị em không cần giữ chồng mà phải giữ tiền. Không có chồng này thì lấy chồng khác. Có tiền là sống được hết”

Trang Trần: “Chị em không cần giữ chồng mà phải giữ tiền. Không có chồng này thì lấy chồng khác. Có tiền là sống được hết”

Video News
Ng D Cuong / Theo Nhịp sống Việt
"Tôi không có phước để gặp chồng giàu, nên cứ chồng đẹp mà chọn. Tôi cũng không có ý thức phải giữ chồng" – Trang Trần chia sẻ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm