Đang xem Trang Trần: “Chị em không cần giữ chồng mà phải giữ tiền. Không có chồng này thì lấy chồng khác. Có tiền là sống được hết”

Trang Trần: “Chị em không cần giữ chồng mà phải giữ tiền. Không có chồng này thì lấy chồng khác. Có tiền là sống được hết”

"Tôi không có phước để gặp chồng giàu, nên cứ chồng đẹp mà chọn. Tôi cũng không có ý thức phải giữ chồng" – Trang Trần chia sẻ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm