Trong tình yêu, đừng nên kì vọng

Bạn có đồng ý khi yêu đừng nên quá kỳ vọng?
Có thể bạn quan tâm