Đang xem Trụ sắt đâm xuyên ô-tô, người đàn ông may mắn thoát chết 1 cách thần kỳ

Trụ sắt đâm xuyên ô-tô, người đàn ông may mắn thoát chết 1 cách thần kỳ

Người đàn ông may mắn thoát chết khi chiếc cọc sắt đâm xuyên từ trước ra sau xe ô-tô.
Có thể bạn quan tâm