Đang xem Trúc Nhân: Từng vét hết 40 triệu làm MV, sống cả tháng với 700k và sẵn sàng làm trợ lý cho Thu Minh vì tình chị em

Trúc Nhân: Từng vét hết 40 triệu làm MV, sống cả tháng với 700k và sẵn sàng làm trợ lý cho Thu Minh vì tình chị em

Vừa tình nghĩa vừa hết mình cho âm nhạc, ai lại không thích Trúc Nhân cơ chứ!
Có thể bạn quan tâm