Đang xem Trước khi nổi tiếng, các minh tinh Hoa Ngữ đã nhiều lần phải 'ngậm đắng nuốt cay' thế này đây

Trước khi nổi tiếng, các minh tinh Hoa Ngữ đã nhiều lần phải 'ngậm đắng nuốt cay' thế này đây

Các nữ diễn viên luôn là những người yếu thế trên phim trường Trung Quốc. Họ không có tiếng nói và cũng không được đối xử bình đẳng như các đồng nghiệp nam.
Có thể bạn quan tâm