Đang xem Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố hiếp dâm, đánh đập cô gái trẻ ở Hà Nội lên tiếng: "Sự thực sẽ là sự thực"

Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố hiếp dâm, đánh đập cô gái trẻ ở Hà Nội lên tiếng: "Sự thực sẽ là sự thực"

Sau khi bị một cô gái tố cáo hiếp dâm và đánh đập, ông L.M.T. cho biết, ông không biết nói thế nào và cũng không dám nói thế nào.
Có thể bạn quan tâm