Đang xem Trưởng khoa Đại học Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố "cưỡng dâm, bạo lực tinh thần một cô gái": Đã xin thôi việc

Trưởng khoa Đại học Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố "cưỡng dâm, bạo lực tinh thần một cô gái": Đã xin thôi việc

Mới đây, trường Đại học Luật Hà Nội đã chia sẻ thêm thông tin về vụ một giảng viên trong trường bị tố cưỡng dâm, bạo lực tinh thần.
Có thể bạn quan tâm