Đang xem Trương Quỳnh Anh: "Mọi người đừng mắng Tim, anh ấy rất tội nghiệp!", đi qua đổ vỡ, phụ nữ vẫn là những người vị tha

Trương Quỳnh Anh: "Mọi người đừng mắng Tim, anh ấy rất tội nghiệp!", đi qua đổ vỡ, phụ nữ vẫn là những người vị tha

Có mấy ai đã đổ vỡ nhưng vẫn bảo vệ người đàn ông từng là của mình thế này.
Có thể bạn quan tâm