Trưởng thành là khi ta biết mạnh dạn nói: "Không!"

Sau nhiều năm tạo dựng “hình tượng” của một kẻ hứa lèo, gây thất vọng cho bạn bè hết lần này tới lần khác, tôi nhận ra rằng, việc thành thật với bản thân - và bạn bè, về lý do bạn muốn hay không muốn tới một buổi gặp mặt, sẽ khiến cả đôi bên đỡ căng thẳng và đó thực sự là một hành động tử tế.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm