Đang xem TT Trump vừa buông lời cảnh cáo, Trung Quốc liền giáng đòn mạnh vào 60 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ

TT Trump vừa buông lời cảnh cáo, Trung Quốc liền giáng đòn mạnh vào 60 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6.
Có thể bạn quan tâm