Tú Vi: "Đến lúc bị trầm cảm, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc

"Lúc đó, tôi vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ bị đâu. Đến lúc bị trầm cảm thật, tôi mới nhớ lại câu nói của anh Thành Lộc...", Tú Vi chia sẻ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm