Đang xem Từng có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới! Bắc Kinh, Trung Quốc làm thế nào để thoát khỏi nó?

Từng có bầu không khí ô nhiễm nhất thế giới! Bắc Kinh, Trung Quốc làm thế nào để thoát khỏi nó?

Video News
Uchiha Quỳnh / Nhịp sống Việt
Năm 1998, Bắc Kinh tuyên chiến với ô nhiễm không khí. 20 năm sau, Bắc Kinh đã chiến thắng trong trận chiến, thoát khỏi nhóm ô nhiễm nhất thế giới.
Có thể bạn quan tâm