Đang xem Tươi tỉnh trình diện cảnh sát trước cáo buộc sử dụng ma túy, Yoochun đang tự tin rằng mình vô tội?

Tươi tỉnh trình diện cảnh sát trước cáo buộc sử dụng ma túy, Yoochun đang tự tin rằng mình vô tội?

Cảnh sát cũng xác nhận Yoochun âm tính với ma túy sau khi tiến hành xét nghiệm máu.
Có thể bạn quan tâm