Đang xem Tưởng hợp nhau đến như vậy thế nhưng với AMEE, B Ray chỉ là 'anh trai' thôi!

Tưởng hợp nhau đến như vậy thế nhưng với AMEE, B Ray chỉ là 'anh trai' thôi!

AMEE thẳng thắn trả lời khán giả về mối quan hệ với B Ray.
Có thể bạn quan tâm