Đang xem UBND Lệ Thủy thông tin bất ngờ về việc rà soát số tiền Thủy Tiên cứu trợ: Không thể thực hiện, không có báo cáo!

UBND Lệ Thủy thông tin bất ngờ về việc rà soát số tiền Thủy Tiên cứu trợ: Không thể thực hiện, không có báo cáo!

Thông tin của UBND Lệ Thuỷ khiến vụ từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên nóng trở lại.
Có thể bạn quan tâm