"Upside Down" (2012) - Trailer

Hai thế giới cùng tồn tại song song tuy nhiên mọi thứ giữa 2 nơi đều…đảo ngược. Và dường như, cả pháp luật cũng đảo ngược khi vô tình ngăn cách một đôi uyên ương. Họ đã phải đấu tranh bằng mọi giá bất chấp mọi quy tắc về hiến pháp, khoa học, không gian, thời gian để được ở bên nhau mãi mãi.
Có thể bạn quan tâm